برنج فجر

برنج فجر

یکی از انواع برنج ‌های پرمحصول که دارای ویژگی های کیفی مناسبی نیز می‌باشد، برنج فجر است. این محصول در واقع یک نوع برنج اصلاح‌ نژاد شده می‌باشد که حاصل پژوهش‌های محققین و ایجاد تغییرات ژنتیکی بر روی برنج‌های با کیفیت ایرانی بوده و در راستای بهره‌وری بیشتر نسبت به برنج محلی تولید شده است.