سرلاشه برنج فجر

سرلاشه برنج فجر

مقدار مصرف برنج سر لاشه بیشتر از برنج سالم است و کاربرد استفاده برنج سر لاشه از برنج سالم در بین مردم بیشتر است.

برنج سر لاشه به دلیل ارزان تر بودن آن نسبت به نوع سالم برنج تقاضای بیشتری دارد زیرا فقط از نظر ظاهر با برنج سالم فرق دارد و از تمام خواص و کیفیت و عطر و بو همان برنج سالم برخوردار است.