ارائه برنج فجر اعلا

ارائه برنج فجر اعلا با بهترین کیفیت و قیمت انجام می شود. این برنج حاصل تغییرات ژنتیکی برنج های با کیفیت می باشد. این نمونه در میان برنج های پر محصول رتبه یک را

بیشتر بخوانید