ارائه برنج شمال عمده

برنج از جمله خوراک های مهم در سبد غذایی مردم است. در برخی کشورها این محصول کاشته می شود که یکی از آن ها کشور خودمان است اما تفاوت هایی در برنج ایرانی و خارجی وج

بیشتر بخوانید