ارائه کننده برنج بینام کشت دو

برنج بینام کشت دو، به نوعی برنج گفته می شود که فقط در مناطق شمالی کشور کشت و پر.رش داده می شود. این محصول مدل ها و انواع مختلفی دارد که هر کدام از این مدل ها وی

بیشتر بخوانید