بازار فروش برنج بینام کشت دو

برنج بینام کشت دو یکی از ارقام برنج است و بعد از کشت اول کشت می شود و از طعم و عطر خوشی برخوردار می باشد و در بازار در بسته بندی های متنوع و شکیل در دسترس مشتری

بیشتر بخوانید