بورس فروش برنج بینام کشت دو

کشور ما به دلیل شرایط آب و هوایی مناسبی که دارد خصوصا در شهر های شمالی به علت بارندگی و رطوبت هوای موقعیت خوبی دارد که برنج های متنوعی برداشت کند. برنج بینام کش

بیشتر بخوانید