توزیع برنج فجر اعلا

توزیع برنج فجر اعلا با بالاترین کیفیت و قیمت انجام می شود. با تغییرات ژنتیکی که بر روی انواع برنج ها انجام داده اند توانسته اند برنج فجر را تهیه کنند. این نمونه

بیشتر بخوانید