مراکز خرید برنج درجه یک فریدونکنار

امروزه مناطق مختلفی از ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و نیز شرایط منطقه ای مناسب از
جمله شهرهای شمالی به تولید انواع برنج های ایرانی با کیفیت مرغوب پرداخته اند

بیشتر بخوانید