تولید کننده برنج بینام کشت دو

برنج بینام کشت دو معمولا توسط واحد های تولید کننده منطقه شمالی کشور انجام می پذیرد که انواع برنج را در بسته بندی های متنوع با کیفیت بالا در حد وسیعی تولید می کن

بیشتر بخوانید