مرکز تولید برنج بینام کشت دو

برنج در شالیزار ها توسط شالی کاران کشت می شود و پس از برداشت محصول به شرکت ها و مراکز تولیدی فرستاده می شود تا فرایند بسته بدی صورت بگیرد. در مرکز تولید برنج بی

بیشتر بخوانید