تولید کننده برنج ایرانی اصل

انواع و اقسام برنج ها در زمین های کشاورزی کاشته شده و بعد از برداشت به کارخانه ها فرستاده می‌شوند تا در بسته بندی های مناسب و بهداشتی قرار گرفته و به بازار فروش

بیشتر بخوانید