تولیدکنندگان برنج بینام کشت دو

برنج محصولات شهرهای شمالی کشور است اگر از شهرهای شمالی عبور کنید مناطق زیادی را زیر کشت این محصول با ارزش می بینید. یکی از این برنج ها، برنج بینام می باشد. برنج

بیشتر بخوانید