نمایندگی فروش برنج ایرانی اصل

برنج ایرانی اصل در شمال کشت می شود. امروزه  برنج ایرانی اصل طارم فروش بالایی دارد.قیمت برنج با توجه به تغییر آب و هوا در حال تغییر است.برنج در میان ایرانیا

بیشتر بخوانید