شرکت عرضه برنج ایرانی اصل

شرکت عرضه برنج ایرانی اصل، صادرات و رونق بسیاری دارد چرا که برنج شالیزار سرسبزی دارد و بعد از پخت و قد کشیدن دوبرابر می شود. بیشتر برنج ها به رنگ کرمی سفید و بل

بیشتر بخوانید