شرکت صادرات برنج ندا ایرانی

انواع برنج در زمین های کشاورزی کاشته شده و بعد از برداشت به کارخانه ها فرستاده می‌شوند تا در بسته بندی های مناسب قرار گرفته و به بازار فروش عرضه شوند تا در اختی

بیشتر بخوانید