صادر کننده برنج طارم هاشمی دابو

صادر کننده برنج طارم هاشمی دابو توانسته ارز آوری خوبی را نصیب کشور کند. برنج یکی از غذا های اصلی مردم جهان علی الخصوص ایرانیان می باشد به همین دلیل در انواع مخت

بیشتر بخوانید

صادر کننده برنج طارم هاشمی دابو

صادر کننده برنج طارم هاشمی دابو توانسته با  صادرات این محصول باکیفیت ارز آوری خوبی به همراه داشته باشد، عوامل مختلفی از جمله خوش طعم و خوش پخت بودنش باعث ا

بیشتر بخوانید