مرکز فروش برنج فجر اعلا

لازم به ذکر است که برنج فجر اعلا، یکی از برنج هایی می باشد که بسیار پرمحصول می باشد و بیشتر در شهرهای شمالی کشور کشت و تولید می شود. حال گفته می شود که مرکز فرو

بیشتر بخوانید