مرکز تولید برنج ندا ایرانی

 برنج از مهم ترین غلات غذایی به حساب می آید . بیشتر افراد جهان برنج را به عنوان غذای اصلی به حساب می آورند انواع مختلف برنج در سر تا سر جهان وجود دارد . از

بیشتر بخوانید