خرید برنج بینام کشت دو

برنج به عنوان مهمترین ماده غذایی پس از گندم در سبد خرید ایرانیان قرار دارد و کاشت برنج بینام کشت دوم که در مرداد ماه و پس از برداشت محصول اول برنج انجام می گیرد

بیشتر بخوانید