فروشگاه عرضه برنج بینام کشت دو

فروشگاه عرضه برنج بینام کشت دو توانسته با فروش این محصول در آمد خوبی را بدست آورد. این محصول بر اساس تغییرات ژنتیکی که روی برنج ها انجام داده اند شناخته شد و جز

بیشتر بخوانید