قیمت کلی برنج فجر اعلا

قیمت برنج فجر اعلا به عوامل مختلفی بستگی دارد و در بازه های زمانی مختلف دچار تغییراتی می شود. شرایط آب و هوایی، نحوه کاشت، داشت و برداشت محصول، نوع بسته بندی و

بیشتر بخوانید