نمایندگی خرید برنج بینام کشت دو

برنج بینام کشت دو، گونه ای از برنج است که در کشت دوم پرورش داده می شود یعنی برنج بینام را با توجه به خصوصیات ژنتیکی که دارد ، در مرداد ماه کشت کرده و مقاومت آن

بیشتر بخوانید