صادرات بهترین برنج ایرانی

کشور ایران به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی عالی و نیز خاک حاصل خیزی که دارد محیط مناسبی را برای کشت و رشد انواع برنج فراهم کرده است.برنج های ایرانی که بیشتر

بیشتر بخوانید