مرکز پخش برنج بینام کشت دو

برنج بینام یکی از انواع برنج ایرانی است که در استان های شمالی گیلان و مازندران کشت می شود. این برنج قبل از تولید بسیار برنج هاشمی در گیلان کشت می شده است اما ام

بیشتر بخوانید