پخش کننده برنج شمال عمده

برنج شمال عمده در شهرهای بزرگ مازندران و گیلان و روستاهای اطراف کشت می شود. که چند نوع مختلف دارد برنج استخوانی برنج نیم دانه برنج لاشه برنج عطری و برنج دودی و

بیشتر بخوانید